Liên Hệ

Liên hệ với Hoàng Nhân Bus

Phòng Vé Phan Rang – 091 670 3767

Phòng Vé Sài Gòn – 489 Lê Hồng Phong

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Address:

Hoàng Nhân Transport - Phan Rang
Lô 11 TTTM Thanh Hà , Phan Rang, Ninh Thuận

Address:

Hoàng Nhân Transport - Sài Gòn
489 Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10, TP. HCM

GIỜ LÀM VIỆC

Phòng Vé Phan Rang - 091.670.3767
Mon: 8:00am - 9:00pm
Tue: 8:00am - 9:00pm
Wed: 8:00am - 9:00pm
Thu: 8:00am - 9:00pm
Fri: 8:00am - 9:00pm
Sat: 8:00am - 9:00pm
Sun: 8:00am - 9:00pm
Phòng Vé Sài Gòn - 091.333.8687
Mon: 8:00am - 9:00pm
Tue: 8:00am - 9:00pm
Wed: 8:00am - 9:00pm
Thu: 8:00am - 9:00pm
Fri: 8:00am - 9:00pm
Sat: 8:00am - 9:00pm
Sun: 8:00am - 9:00pm
HOTLINE
Mon: 24/24
Tue: 24/24
Wed: 24/24
Thu: 24/24
Fri: 24/24
Sat: 24/24
Sun: 24/24

LIÊN HỆ

Back to top